Propellrar

För elflyg är det viktigare att använda rätt propeller än för flyg med förbränningsmotor, eftersom man sällan har ett överskott av effekt. Därför har de speciella elflygpropellrarna utvecklats mot en utformning som ger bästa verkningsgrad. Särskilt märks detta på de fällbara propellrarna där Graupners CAM-propellrar, konstruerade av Hannes Delago, redan fått efterföljare. Förutom bladutformningen är det naturligtvis mycket viktigt att diameter och stigning är anpassade till motor och flygplan. Antalet dimensioner har därför utökats för att underlätta anpassningen.

Använd P-Calc för att prova vilka kombinationer av motor, växel, propeller och ackar som bör fungera bäst.

Fällbara propellrar används främst för seglare, där motorn fälls in av fartvinden då motorn stängs av och luftmotståndet minimeras. Dessa propellrar används emellertid även till motorflygplan för att få bästa prestanda. Genom att dra åt skruvarna som bladen är lagrade på förhindrar man att bladen fälls in då motorn stannar.

 

VARNING!  Tänk på att elmotorer är starka och propellerbladen vassa! Behandla alltid en modell med ansluten ack som om motorn kan gå igång när som helst! Stå inte vid sidan av eller framför en roterande propeller! Kontrollera alltid före start att propellern inte är skadad.

 

 

Val av propellrar till växlade motorer

Nedan finns en tabell som man kan använda för att välja propeller till växlade motorer. Man utgår från den propeller som är lagom till motorn vid direktdrift, se översta raden. Sedan följer man kolumnen ner till rätt utväxlingsförhållande. Dessa finns i vänstra kolumnen.

Utväxling
6×3
7×3
8×4,5
9×5
1,8:1 8×6 9×7 11×8 13×7
1,4*U 7×3 8×4 9×6 10×7
2,4:1 10×6 11×7 13×9 15×9
1,4*U 8×5 9×6 11×6 12×8
3,0:1 11×7 13×7 15×10 16×15
1,4*U 9×6 10×8 12×9 14×9
3,7:1 13×8 14×10 16×16 18×17
1,4*U 10×8 12×7 13×13 15×13
5,0:1 15×10 16×16 19×17 22×19
1,4*U 12×9 14×10 16×13 18×16

Exempel: en 400-motor, där 6×3 passar bra för direktdrift skall förses med en växel 3,7:1. Följ kolumnen 6×3 ner till raden 3,7:1, där står 13×8.

Nästa exempel: 9×5 fungerar bra på en 600-motor med 7 celler. Med växel 2,4:1 blir då förslaget 15×9.

Under varje rad med med utväxling finns en rad som börjar med 1,4*U. Detta innebär att spänningen höjs 1,4 gånger, t.ex.från 7 till 10 celler. I exemplet med 600-motorn blir då förslaget 12×8 på den raden, alltså med 10 celler.

Som alltid skall teoretiska beräkningar tas med viss försiktighet och ses som ett sätt att hamna ungefär rätt. Propellrar av olika fabrikat är olika och man måste naturligtvis alltid prova ut dem, dels på marken för att se att motorn inte drar för mycket ström och dels i luften för att se vilken propeller som passar bäst till planets egenskaper.